2021 – 2022 eğitim öğretim döneminde bursu devam edecek
olan
öğrencilerin 1 Ekim 2021 tarihine kadar aşağıda istenilen
belgeleri derneğimizin mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bu tarihten sonra gönderilecek belgeler
işleme alınmayacak olup, bursları kesilecektir.

-Öğrenci Belgesi (2021 – 2022)

-Transkript

-Maaş Bordrosu

(Yeni Burs Başvuruları Farklı Bir İlanda Yayınlanacaktır.)