DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 50- Dernek teşkiline kadar, dernek işlerini yürütmeye yetkili geçici Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve adresleri ve ikametgâhları ilişikte gösterilmiştir.

KURUCU ÜYE VE ADRESLER

Aşağıda ad ve adresleri gösterilen Kurucu Üyeler Dernek organlarının teşkiline kadar Dernek islerini yürütmeye ve Derneği temsile yetkili geçici Yürütme Kurulunu oluştururlar.

Adı Soyadı

Fatma TÜRK
Nesrin ERBAŞ
Aytan TURGUT
Sevim POYRAZ
Meral AKTALAR
Gülsen SEÇİN
Ayşe TURAN
Sezen YÜCEL
Yıldız EM
Nurten BÖLÜKBAŞI
Saime MAHMUTOGULLARI

Mesleği

Ev Hanımı
Emekli Jeo.Müh.
Emekli Öğretmen
Emekli Öğretmen
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Emekli Öğretmen
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Emekli Öğretmen

Uyruğu

T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.