YARGI MENSUPLARI EŞLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
Amacımız

DERNEĞİN AMACI

Madde 2- a) Yüksek mahkeme üyesi, hakim ve savcı sınıfından olanlarla ile diğer yargı personelinin, emeklilik aylığına hak kazanmadan önce her ne surette olursa olsun ölmeleri veya emeklilik aylı hakkının doğup doğmadığına bakılmaksızın görevli iken bir kaza ya da kastı cürüm sonucu ölmeleri halinde: bunların muhtaç durumdaki eş ve çocuklarına istek halinde ve imkan nispetinde yardım yapmak, işsiz olup çalışmak isteyenlere iş imkanı araştırmak, bunların çocuklarının Öğrenimleri için burs sağlamak,

b) El becerilerini geliştirici kurslar açmak, boş zamanlarını değerlendirme çalışmaları yapmak, dergi ve bültenler çıkararak konferans, panel ve seminer gibi toplantılar düzenlemek,

c) Adalet Bakanlığının gözetimi altında bulunan çocuklarla ilgili olarak,

1- Suçluluğu önleyici çalışmalar yapmak, bu konuda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak

2- Tedbir uygulanan çocuklara burs, giyecek, okul giderleri, harçlık vb. konularda yardımcı ve destek olmak,

3- Çocuk ıslahevleri, çocuk tutukevleri ile diğer kurumların çocuk bölümlerinde bulunan kız ve erkek çocukların tretman faaliyetlerine teçhizat, araç-gereç ve malzeme yardımı, para yardımı, giyecek yardımı, yatakhanelerin, yemekhanelerin veya dersliklerin tefrişi vb. konularda yardımcı ve destek olmak,

4- Kurumlarda bulunan çocukların eğitim-öğretim çalışmaları için yardım, destek ve katkıda bulunmak,

d) Kurumlarda bulunan kadın ve erkek hükümlü-tutukluların eğitim çalışmaları için yardım, destek ye katkıda bulunmak,

e) Kurumlarda bulunan kadın ve erkek hükümlü-tutukluların kendileri ve çocuklarının giyim ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı ve destek olmak,

f) Kurumlarda bulunan kadım ve erkek hükümlü-tutukluların çocuklarının beslenme ve sağlık konularında kurum tarafından karşılanamayan ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı ve destek olmak,

g) Benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Demek, amacının gerektirdiği oranda ve sayıda komitelere ayrılır ve çalışmalarını bu komiteler aracılığıyla yürütür. Bu komiteler Yönetim Kurulu tarafından teşkil olunur.